Opłaty skarbowe związane z ustanowieniem pełnomocnika, wydaniem zaświadczenie, pozwoleniem na użytkowanie należy wpłacać na rachunek bankowy UM Opola - Bank Milenium

03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

UWAGA - Brak możliwości wniesienia opłaty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.