Back to Top

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w powiecie opolskim

Obowiązek zabezpieczenia terenu budowy i udostępnienia informacji BIOZ

Przypominamy kierownikom budów o obowiązku zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, oraz obowiązku opracowania i udostępnienia dla pracowników informacji BIOZ.

UWAGA - dotyczy również budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe związane z ustanowieniem pełnomocnika, wydaniem zaświadczenie, pozwoleniem na użytkowanie należy wpłacać na rachunek bankowy UM Opola - Bank Milenium

03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

UWAGA - Brak możliwości wniesienia opłaty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.