Aktualne i obowiązujące druki

       -  zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót


       -  oświadczenie kierownika budowy-inspektora


       -  wniosek o pozwolenie na użytkowanie


       -  wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót


       -  zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu


       -  zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki


       -  oświadczenie geodety


       -  wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu