W związku z planowaną przeprowadzką inspektoratu, w dniach od 25 lutego do 8 marca mogą wystąpić problemy z łącznością elektroniczną i telefoniczną związaną z przeniesieniem centrali telefonicznej i sieciowej pod nowy adres.

W związku z powyższym w razie zaistnienia problemów z łącznością prosimy w wyżej wymienionym terminie o kontakt na numer tel. kom. 512 - 471- 995 - telefon alarmowy