Back to Top

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w powiecie opolskim

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

ZARZĄDZENIE NR 7

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia  2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników

urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

  • 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
  • 1) 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
  • 2) 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SEKRETARZ STANU          

MICHAŁ DWORCZYK          

Możliwe problemy z łącznością w dniach 25.02 - 08.03.2019 r.

W związku z planowaną przeprowadzką inspektoratu, w dniach od 25 lutego do 8 marca mogą wystąpić problemy z łącznością elektroniczną i telefoniczną związaną z przeniesieniem centrali telefonicznej i sieciowej pod nowy adres.

W związku z powyższym w razie zaistnienia problemów z łącznością prosimy w wyżej wymienionym terminie o kontakt na numer tel. kom. 512 - 471- 995 - telefon alarmowy

Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych

Szanowni Państwo właściciele i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych.

Z uwagi na pojawiające się okresowo niekorzystne warunki atmosferyczne związane z krótkotrwałymi lecz intensywnymi opadami śniegu, uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan konstrukcji obiektów budowlanych pod zwiększonym obciążeniem w postaci pokrywy śnieżnej.

Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z komunikatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Norberta Książka [link]

Zmiana siedziby inspektoratu

Z dniem 01.03.2019r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim dostępny będzie pod nowym adresem na ul. Firmowa 1, 45-591 Opole (odnoga ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, dawniej ul. Obrońców Stalingradu).

Do 28.02.2019r. Inspektorat Będzie dostępny pod starym adresem.

Wigilia dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo

24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

  • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

  • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Strona 1 z 2